Wilker Gabriel Paredes Pernía 

Wilker is geboren in Venezuela in 1997. Hij is muzikaal grootgebracht in ‘El Sistema’, een revolutionair muziekonderwijs-systeem waarbij veel jonge kinderen een kans krijgen muziekles te volgen. Toen zijn talent voor de altviool ontdekt werd kon hij verder studeren aan de Mozarteum Caracas School of Music, bij Adriana Virgüez Cruz. Inmiddels studeert Wilker sinds 2019 aan het conservatorium in Rotterdam, Codarts, bij Roman Spitzer en ontwikkelt hij zich als een veelzijdig kamermuziek-speler en solist.